Solaias visjon
~~
En verden full av stjerner, der hver og en av oss får skinne som vi var ment å gjøre.
~~